LTDB3.1-LTDB3.3-LTDB4.3-LTDB5.3

Kim thu set; kim thu sét ; kim chong set; kim chống set; thiết bị chống...


Kim thu set; kim thu sét; kim chong set; kim chống set; thiết bị chống sét; thiet bi chong set; chong set; chống set; cọc tiếp địa; coc tiep dia

-Tùy thoe model có bán kính bảo vệ khác nhau:
-MODEL LTDB3.1:Bán kính bảo vệ 50m
-MODEL LTDB3.3:Bán kính bảo vệ 64m
-MODEL LTDB4.3:Bán kính bảo vệ 76m
-MODEL LTDB5.3:Bán kính bảo vệ 87m
-MODEL LTDB6.3:Bán kính bảo vệ 97m
-MODEL LTDTT I:

Lien he mua san pham kim thu set :0914. 377. 611

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng