Kim thu sét Nimbus - Tây Ban Nha

Thiết bị chống sét tia tiên đạo E.S.E HÃNG CIRPROTEC ...


Thiết bị chống sét tia tiên đạo E.S.E HÃNG CIRPROTEC 

   1. NIMBUS 15 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 51 mét)

kim thu sét nimbus 15
   2. NIMBUS 30 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 71 mét)

Kim thu sét nimbus 30
   3. NIMBUS 45 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 89 mét)

kim thu set nimbus 45
   4. NIMBUS 60 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 107 mét) 
 

lắp dựng hoàn thiện hệ thống kim thu sét nimbus 60

Thiết bị chống sét tia tiên đạo E.S.E HÃNG CIRPROTEC (NEW)
   1. NIMBUS 15 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 51 mét)   Spain 
   2. NIMBUS 30 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 71 mét)   Spain 
   3. NIMBUS 45 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 89 mét)   Spain 
   4. NIMBUS 60 (Bán kính bảo vệ cấp IV: 107 mét)   Spain

Chi tiết mua sản phẩm: LH Mr Trà - 0914.377.611

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng