Kim thu sét KEC K-0_K-1_K-2_K-3

Kim thu sét đầu tiên của Hàn Quốc với bán kính bảo vệ từ...


Kim thu sét đầu tiên của Hàn Quốc với bán kính bảo vệ từ 43m đến 115m và được bảo hành đến 15 năm.

-K-0:Bán kính bảo vệ:43m
-K-1:Bán kính bảo vệ:69m
-K-2:Bán kính bảo vệ90m
-K-3:Bán kính bảo vệ115m
-Thiết bị đếm sét K-500
-Thiết bị đẳng thế MH-VE

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng