Kim thu sét hiện đại LIVA

BÁN KÍNH BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT LIVA ...


BÁN KÍNH BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT LIVA

Stt

Model

SẢN PHẨM

 

GIÁ

Download Catalogue

1

LAP-CX040

Kim thu sét Livaphát xạ sớm của hãng LIVA LAP-CX040 của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ61m (Cấp III,h=5m)

61m

Call

LAP-CX040

 

2

LAP-CX070

Kim thu sét Livaphát xạ sớm của hãng LIVA LAP-CX070 của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ73m (Cấp III,h=5m)

73m

Call

LAP-CX070

 

3

LAP-BX125

Kim thu sét Livaphát xạ sớm của hãng LIVA LAP-BX125 của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) baùn kính baûo veä 83m (Cấp III,h=5m)

83m

Call

LAP-BX125

 

4

LAP-BX175

Kim thu sét Liva, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-BX175 của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ101m (Cấp III,h=5m)

101m

Call

LAP-BX175

 

5

LAP-AX210

Kim thu sét Liva, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ131m (Cấp III,h=5m)

131m

Call

LAP-AX210

 

Liên hệ mua sản phẩm chống sét : 0914.377.611

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng