Kim thu sét hiện đại Erico

Một nhãn hiệu chống sét của Nước Pháp, với bán kính bảo vệ lên...


Một nhãn hiệu chống sét của Nước Pháp, với bán kính bảo vệ lên đến 120m.

-Interceptor INTMKIV-SS: Bán kính bảo vệ 100m
-Dynasphere D/S GOLD MK3: Bán kính bảo vệ 120m
-Dynasphere D/SMKIV-SS: Bán kính bảo vệ 120m
-Thiết bị đếm sét LEC-IV
-Cáp thoát sét 7 lớp ERICO
-Bộ xử lý đầu trên UTKIT/A
-Bộ xử lý đầu dưới TKIT/A
-Ống thùy tinh 2m FRP/2M/BLACK
-Khớp nối I/LCOUPL
-Cọc mạ đồng D16, 2.4m

Liên hệ mua sản phẩm chống sét: 0914. 377. 611

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng