Chống sét Van COOPER

Có 03 loại chống sét VAN cho điện Chống sét VAN Loại sứ, 35kV Chống...


Có 03 loại chống sét VAN cho điện

Chống sét VAN Loại sứ, 35kV 
Chống sét van loại 200kV và 220kV 
Chống sét van polyme, các loại từ 6-36kV 

SA / Chống sét van    LA, UHS2410, 24KV 10KA                      Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA,UNS0904AFDV1AA1 9KV 5KA          Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA,UHS0910AFDV1AA1 9KV 10KA        Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA,UNS18090R1V1AA1 18kV 5KA         Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA,UHS12060R1V1AA1 12kV 10KA       Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA, UNS0605, 6KV 5KA                          Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA,UNS2405, 24KV 5KA                         Cooper/USA

SA / Chống sét van    SA,UHS 21KV 10KA                                Cooper/USA

Liên hệ mua sản phẩm kim thu set: 0914.377.611

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng