Chống sét lan truyền

Một số thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn điện mạng lưới gia đình, phòng máy chủ ...


Một số thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn điện mạng lưới gia đình, phòng máy chủ

SD1-150-275

 

Cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SD3-150-275

 

Cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SDD1-150-275

 

Cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SDD3-150-275

 

Cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFM3-40-100-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 40A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFM3-63-100-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 63A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFM3-125-100-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 125A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFH3-250-250-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 250A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFH3-400-250-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 400A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFH3-630-250-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 630A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SFH3-800-250-275

 

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 800A. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

UTP-RJ45-1CAT6

 

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ mạng vi tính, server, cổng RJ45, conector tốc độ 1000Mbz. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

MPP-RJ12

 

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ mạng ADSL, Line điện thoại. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

EC100-230

 

Van cân bằng đẳng thế. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

KP10

 

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ 10 line điện thoại. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

CLB FF-10

 

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ camera, cáp đồng trục. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

SL7V5-EC90

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

 

Mọi chi tiết liên hệ: Mr Trà 0914377611

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng